ฤกษ์รับรถ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

(เนื้อหาบทความอยู่ระหว่างจัดทำครับ)