ประเภทและความหมายของฤกษ์

 

ฤกษ์ในทางโหราศาสตร์ไทย หลักใหญ่มีการแบ่งเป็น 9 หมวด ดังนี้

 

     มหัทธโน   นิสัยหัวการค้า ฉลาด เก่งในการสร้างฐานะ ประกอบการมงคลทุกอย่าง เศรษฐี ผู้นำทรัพย์และสร้างเงินทอง

     ราชาฤกษ์   บุคลิกเป็นใหญ่ มีความเป็นผู้นำ มีอำนาจ กล้าคิดกล้าทำ  เหมาะประกอบการมงคล

     ภูมิปาโล    นิสัยใจคออดทน ใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือน ทำการถาวรยาวนาน วางเสาหลักเมืองมั่นคง

     เทศาตรี     ทำการเข้าออกรวดเร็ว ค้าขาย โรงมหรสพ ซ่องโสเภณี บันเทิง จัดเลี้ยง เก่งในทางต่างชาติ

     เทวีฤกษ์    ใช้สำหรับงานหรือสิ่งสวยงาม เป็นมงคลด้านความงาม รูปงาม

     สมโณ      ใฝ่ดี พระ ใช้สำหรับบวช  ในทางโลกคือความสงบเงียบ ซื่อ กิจการสันโดษ วังเวง ไร้ผู้คน

     ทฤทโธ     ผู้ขอ ขัดสนทรัพย์ พึ่งพาการขอ คนยากจน  ใช้ในการสู่ขอ ทวงหนี้ ทวงเงิน

     โจโร         ก่อการเอาเปรียบ ปล้น แย่งชิง ตีเมือง ใช้ฤกษ์นี้ออกปล้นค่ายหรือโจมตีในทหาร

     เพชฌฆาต   นิสัยนักเลง โผงผาง โหดเหี้ยม ชอบทำลาย ผู้ฆ่า ใช้สำหรับเวลาสังหาร ปล้นค่าย ปราบปราม รบ

 

     มหัทธโน ราชาฤกษ์ ภูมิปาโล เทวีฤกษ์ สมโณ และทฤทโธ  จัดเป็นกลุ่มบูรณฤกษ์

     เทศาตรี  เป็นพินทุฤกษ์ ฤกษ์แยก

     โจโร เพชฌฆาต  เป็นฉินทฤกษ์ ฤกษ์ร้าย

                 ในองค์ประกอบข้างต้นนี้ จะมีฤกษ์ย่อยของแต่ละหมวดฤกษ์ เช่น ในมหัทธโนฤกษ์แบ่งเป็นกลุ่มภรณี กลุ่มบูรพผลคุนีและบูรพาษาฒ ทางภูมิปาโลก็แบ่งเป็นกลุ่มโรหิณี หัสตะและสราวณะ อย่างไรก็ตามการใช้พื้นดวงผูกประกอบกันเพื่อหาฤกษ์คลอดจะดีกว่าการตีความลักษณะนิสัยจากฤกษ์ย่อย