ฤกษ์คลอดบุตรที่ผูกพันกับดวงและการเกิดของลูก

ชีวิตมนุษย์เริ่มเกิดขึ้นจากการคลอด ตั้งแต่โบราณทุกครอบครัวต้องการลูกที่มีความฉลาด แต่ชีวิตและดวงของลูกขึ้นอยู่กับฤกษ์คลอดซึ่งคือเวลาเกิด บางครอบครัวได้ลูกดีก็ทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง ช่วยเสริมกิจการครอบครัวรุ่งเรืองหรือเพิ่มความสุขให้กับพ่อแม่และช่วยดูแลพ่อแม่ในอนาคต ในทางกลับกันหากบุตรเกิดในฤกษ์คลอดที่ไม่ดี มีนิสัยรุนแรงก้าวร้าวก็จะทำให้คนๆนั้นมีลักษณะที่เป็นโทษ ฤกษ์คลอดหรือดวงเกิดของลูกก็มีอิทธิพลต่อสมาชิกในครอบครัว บางครอบครัวมีลูกหลายคนซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถมากน้อยแตกต่างกัน

การดูฤกษ์คลอดจึงเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกเปรียบเสมือนเป็นของขวัญชิ้นแรกของลูกเพราะเวลาเกิดนี้จะติดตัวและส่งผลกับเด็กคนนั้นตลอดไป คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากได้ฤกษ์คลอดที่ช่วยสร้างสิริมงคลความร่ำรวยความผาสุกมากกว่าจะได้ฤกษ์คลอดที่ไม่เป็นมงคลให้กับลูก

ท่านไม่อาจเปลี่ยนแปลงวันเกิดหรือดวงของท่านได้ แต่ท่านสามารถเตรียมการสำหรับดวงของลูกหรือฤกษ์คลอดได้ฤกษ์คลอดเป็นสิ่งที่ถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลังการเกิด เมื่อวันหนึ่งลูกโตขึ้นและได้รับรู้ว่าตนเองเกิดในฤกษ์คลอดที่ดีก็จะยิ่งทำให้ลูกรับรู้ความเอาใจใส่ที่บิดามารดามีให้ลูก ฤกษ์คลอดจึงส่งผลดีต่อดวงชะตาของลูกและจิตใจของลูก